Cantorion en nombres

11 abril 2011

Per celebrar el nostre aniversari 3a, aquí hi ha alguns fets i xifres que mostren el lluny que hem arribat tan lluny:

  • Hem posat en marxa amb 3 peces de la música, ara tenim més de 3.600 de 260 compositors
  • Més de 10.000 visitants diaris arriben a Cantorion de més de 100 països
  • Hem servit a més de 3 milions de descàrregues
  • 4500 revisions en 17 idiomes s'han publicat

Otras noticias