Four Flute Quartets

cover
Sheet Music Plus
  • Preu
  • $28.95
  • Instruments
  • Flute, Cello, Viola, Violin
  • Editor
  • Baerenreiter Verlag

Descripció

(KV 285, KV 285a, KV Anh. 171(285b), KV 298). De Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Editat per Jaroslav Pohanka. Per a quartet de flauta (flauta, violí, viola, violoncel). Aquesta edició: Urtext edició. Període clàssic. Dificultat: medi. Conjunt de parts d'actuació (parts només, puntuació no inclòs). KV 285, KV 285a, KV Anh. 171(285b), KV 298. 71 pàgines. Publicat per Baerenreiter Verlag

(KV 285, KV 285a, KV Anh. 171(285b), KV 298). By Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Edited by Jaroslav Pohanka. For flute quartet (flute, violin, viola, cello). This edition: Urtext edition. Classical Period. Difficulty: medium. Set of performance parts (parts only, score not included). KV 285, KV 285a, KV Anh. 171(285b), KV 298. 71 pages. Published by Baerenreiter Verlag

Available to purchase from Sheet Music Plus

Continuar a Sheet Music Plus