Aumentar

Orlando Gibbons

Biografía

Orlando Gibbons fou un músic i organista anglès de finals del Renaixement i principis del Barroc. Nascut a la ciutat d'Oxford, des de 1596, va realitzar la seva formació musical en el King's College de Cambridge on es va nodrir del món que l'envoltava, i és probable que hagi impartit classes en aquell lloc, així com a la Universitat de Cambridge (1599).
El texto superior está disponible bajo licencia de Creative Commons Atribution-SharAlike. El mismo usa material de un artículo de Wikipedia «Orlando Gibbons».